Нашата Ангажираност

НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ

Нашата мисия

Zentiva е водещ производител и доставчик на висококачествени лекарства по лекарско предписание и продукти на достъпни цени. С разрастването на Zentiva все повече хора получават лекарствата, от които се нуждаят. В основата на нашия бизнес и на всичко, което правим, стоят доверието и отговорността към пациента.

Нашите етични принципи

Zentiva е създала 6 споделени суперсили (SuperpowerZ), които очертават ценностите и нагласите, които очакваме от нашия екип, както и начина, по който да изградим един стабилен бизнес, с който всички да се гордеем. Нашият екип е напълно обучен в Етичния кодекс на нашата компания и се подкрепя от нашата Програма за съответствие на компанията и културата на откритост и прозрачност.  Споделяме нашия Етичен кодекс с всички наши бизнес партньори. Научете повече на страницата на нашия Етичен кодекс.

Многообразие и приобщаване

Всеки от нас е уникален и различен, но всички сме свързани от нашата обща мисия да помагаме подобряването на живота на хората чрез разработването и предлагането на отпускани по лекарско предписание висококачествени лекарства и стоки на достъпни цени. В Zentiva вярваме, че нашето многообразие е източник на голяма енергия и сила и че всеки трябва да се чувства добре дошъл, да може да бъде себе си и да допринася по най-добрия възможен начин. Научете повече относно нашия ангажимент към многообразието, приобщаването, равенството и чувството за принадлежност: Многообразие и приобщаване

Права на човека и противодействие на съвременното робство

Zentiva и всички нейни служители, членове на борда, дъщерни дружества и свързани дружества, уважават и подкрепят защитата на правата на човека, както са установени във Всеобщата декларация за правата на човека, в рамките на нашите бизнес операции, простиращи се надолу по веригата до действията и практиките на нашите партньори и нагоре по веригата в рамките на нашата верига за доставки и мрежа за снабдяване. Научете повече относно нашия ангажимент към  Правата на човека и противодействието на съвременното робство

Борба с подкупите и корупцията

Zentiva извършва всички свои бизнес дейности в пълно съответствие с приложимите закони и разпоредби и в съответствие с нашия Етичен кодекс. Заемаме позиция на нулева толерантност към корупционни практики във всички взаимоотношения и бизнес сделки. Всички наши екипи са длъжни да обявят всякакъв потенциален конфликт на интереси, като нашият комитет по съответствие проверява декларираната информация. Можете да научите повече на страницата на нашата Политика против подкупите.

Надлежна проверка

Zentiva работи съвместно само с трети страни, които са квалифицирани, с добра репутация и които напълно отговарят на нашите ценности и принципи. Процесът по надлежна проверка на Zentiva гарантира, че съответната информация се преглежда и се взема предвид в процеса на ангажиране, подбор и оценка на трети страни, като това е свързано и с нашата програма за отговорно снабдяване.

ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА

Zentiva се стреми да остави положително наследство на следващите поколения, като непрекъснато работи за осигуряване на висококачествени и достъпни здравни грижи за настоящите поколения.
Ние сме отговорни за околната среда, както и за нашите служители и външните ни партньори. Следователно ние декларираме и спазваме ежедневно следната политика в областта на здравето, безопасността и околната среда (ЗБОС).

Открито отношение

Цялата информация, посочена вътре, включително, но не само лични данни, събрана директно от идентифициран или идентифицируем докладващ или от анонимни източници, ще се третира като поверителна и в съответствие с нашата Политика за поверителност, достъпна на: https://www.zentiva.bg/gdpr/privacy-notice.

Можете да се свържете с отворената линия „Speak up“ тук или можете да изпратите анонимно писмо до.

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic