Нашата Ангажираност

НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ

Нашата мисия и нашите ценности

Zentiva е водещ производител и доставчик на висококачествени лекарства по лекарско предписание и продукти на достъпни цени. С разрастването на Zentiva все повече хора получават лекарствата, от които се нуждаят. В основата на нашия бизнес и на всичко, което правим, стоят доверието и отговорността към пациента.
Zentiva има 6 споделени суперсили (SuperpowerZ), които очертават ценностите и нагласите, които очакваме от нашия екип, както и начина, по който да изградим един стабилен бизнес, с който всички да се гордеем.

Нашите етични принципи

Една от нашите суперсили е да сме Отговорни, това означава "да правим правилните неща" - същността на нашия Етичен кодекс. Нашият екип е напълно обучен на Етичния кодекс на нашата компания, подкрепен от нашата корпоративна Програма за съответствие и културата на откритост и прозрачност.  Споделяме нашия Етичен кодекс с всички наши бизнес партньори, за да сме сигурни, че те са запознати с ценности, обещония и етични принципи: Етичен кодекс.

Нашата роля като отговорни граждани

В Zentiva ние виждаме себе си като неразделна част от бъдещето и сме наясно с нашата отговорност. Всяко решение, което вземаме, оказва влияние върху бъдещето, затова ние действаме още днес, за да осигурим устойчиво утре – утре, в което всеки има право да получава лекарствата, от които се нуждае. Ние сме ангажирани да се грижим за нашите хора и хората, на които служим, нашите партньори и нашата планета. Научете повече за нашата стратегия за корпоративни граждани.

Многообразие и приобщаване

Всеки от нас е уникален и различен, но всички сме свързани от нашата обща мисия да помагаме за подобряването на живота на хората чрез разработването и предлагането на отпускани по лекарско предписание висококачествени лекарства и стоки на достъпни цени. В Zentiva вярваме, че нашето многообразие е източник на голяма енергия и сила и че всеки трябва да се чувства добре дошъл, да може да бъде себе си и да допринася по най-добрия възможен начин. Научете повече за нашия ангажимент към многообразието, приобщаването, равенството и чувството за принадлежност: Многообразие и приобщаване.

Правата на човека и противодействие на съвременното робство

Zentiva, включително всички нейни служители, членове на борда, дъщерни дружества и свързани компании, уважава и подкрепя защитата на правата на човека в нашите бизнес операции, като се простира надолу по веригата до действията и практиките на нашите партньори и нагоре по веригата на доставки и снабдяване, както е заложено в  Декларацията за правата на човека. Открийте повече информация за нашия ангажимент Права на човека и противодействие на съвременното робство.

Като компания ние редовно извършваме надлежна проверка, за да идентифицираме и оценим потенциалните въздействия и рискове, свързани със зачитането на правата на човека. Тази оценка обхваща нашите собствени операции, нашата верига на стойност (включително партньори и доставчици) и области на бизнес развитие и корпоративно развитие. Имаме установена политика за правата на човека, политика за отговорни източници и кодекс за поведение на доставчиците. Zentiva насърчава независимо и поверително изказване, като проблемите и въпросите се разглеждат от нашия глобален екип за  човешки ресурси, съвместно с екипа за съответствие.

Борба с подкупите и корупцията

Zentiva извършва всички свои бизнес дейности в пълно съответствие с приложимите закони и разпоредби и в съответствие с нашия Етичен кодекс. Заемаме позиция на нулева толерантност към корупционни практики във всички взаимоотношения и бизнес сделки.

Можете да научите повече на страницата на нашата Политика против подкупите.

Надлежна проверка

Zentiva работи съвместно само с трети страни, които са квалифицирани, с добра репутация и които напълно отговарят на нашите ценности и принципи. Процесът по надлежна проверка на Zentiva гарантира, че съответната информация се преглежда и се взема предвид в процеса на ангажиране, подбор и оценка на трети страни, като това е свързано и с нашата Програма за отговорно снабдяване.

Нашият подход към оценките на риска и съществеността

Като международна фармацевтична група, ние сме наясно с нашите социални и икономически въздействия, както и с нашите корпоративни и социални отговорности към страните и общностите в рамките на нашия оперативен периметър, включително ролята ни на отговорен данъкоплатец, плащащ справедлив дял от данъците в страните в които оперираме. Те включват корпоративни данъци върху доходите, местни бизнес данъци, данъци върху собствеността, както и различни данъци върху заплатите, данъци върху добавената стойност, данъци върху продажбите, акцизи и мита. Научете повече за глобалната данъчна политика на Zentiva.

Zentiva разполага със стабилен механизъм за управление на оценка на риска и съществеността на предприятието. Ние следваме процес от 4 стъпки, обхващащ консолидиране, приоритизиране, начертаване и изпълнение. Приоритетните рискове са включени в нашата схема за управление на риска (RMD) за по-нататъшен мониторинг. Нашата схема за управление оценява вероятността, въздействието и текущата ефективност на контрола на идентифицираните рискове. Подробности за нашия процес и цялостната рамка са приложени тук.

Някои примери за области, които редовно оценяваме за същественост, включват сигурността на доставките и цялостната устойчивост на веригата за доставки, управление на разработването и пускането на продукти на пазара, риск от киберсигурност, прекъсване на бизнеса поради пандемия Covid 19, риск от изменение на климата, независимост на доставките и интегриране на придобивания. В няколко от тези области имаме ясно дефинирани цели и редовно оценяваме къде се намираме в момента. Например, ние се стремим да постигнем ниво на обслужване на клиенти от 97%, а нашето текущо ниво е 96%. Други показатели, които проследяваме например в областта на разработването и пускането на продукти на пазара, включват дял на продажбите от нови лансирания, пазарен дял на нови пускания, загуба на ексклузивност (LOE) покритие.

Глобална Данъчна Политика

Като международна фармацевтична група, ние сме наясно с нашите социални и икономически въздействия, както и с нашите корпоративни и социални отговорности към страните и общностите в рамките на нашия оперативен периметър, включително нашата роля като данъкоплатец,  който допринася значителен процент  от данъците в бюджетите на страните, в които работим. Те включват корпоративни данъци върху доходите, местни бизнес данъци, данъци върху собствеността, както и различни данъци върху заплатите, данъци върху добавената стойност, данъци върху продажбите, акцизи и мита. Научете повече за глобалната данъчна политика на Zentiva.

Политика за Здраве, Безопасност и Околна среда

Zentiva се стреми да остави положително наследство на следващите поколения, като непрекъснато работи за предоставяне на висококачествено и достъпно здравно обслужване на настоящите поколения. Ние носим отговорност за околната среда, както и нашите служители и други заинтересовани страни. Ето защо ние декларираме и спазваме ежедневно следната политика в областта на Здраве, Безопасност и Околна среда.

Открито говорене

Zentiva насърчава своите хора и партньори, които взаимодействат със Zentiva, да говорят в случай на действително или предполагаемо неправомерно поведение или въпроси за съответствие. Цялата информация, подразбираща се в него, включително, но не само лични данни, събрана директно от идентифициран или идентифицируем докладващ, или от анонимни източници, ще се третира като поверителна и в съответствие с нашата Политика за поверителност, достъпна на: zentiva.com/gdpr/privacy-notice. Zentiva поема ангажимент да не допуска репресивни мерки спрямо добросъвестни докладващи.

Свържете се с линията Speak up тук или изпратете анонимно писмо до:

Zentiva Group, a.s.
Head of Compliance
U Kabelovny 529/16, Prague 10
Czech Republic