Добре дошли в Зентива България!

Нашата цел:
“Осигуряване на здраве и благополучие за всички поколения”


Контакти

 

Zentiva Pharma Bulgaria EOOD - Зентива Фарма България ЕООД

бул. България 69,
офис сграда „ Инфинити тауър“, етаж. 7
гр. София, п.к. 1404, район Триадица, 
България


 

E-mail: zentivabgcommunication@zentiva.com
Тел.: 02/4417136

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за Зентива и ние внимателно проследяваме всички наши продукти.

Ако сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на лекарствен продукт на Зентива, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт или се свържете с отдела по Лекарствена Безопасност на Зентива България, на телефон: +359 2 441 7136, e-mail: PV-Bulgaria@Zentiva.com.

Нежелани лекарствени реакции можете да докладвате директно и до Изпълнителната Агенция по Лекарствата на телефон: +359 2 890 3417, факс: +359 2 890 3434, e-mail: bda@bda.bg.