ZENTIVA SPEAK-UP ЛИНИЯ

Zentiva Speak-Up линията („Платформата“) е външна анонимна платформа, технически управлявана от FaceUp Technology s.r.o., чрез облачно решение.

Тази платформа е създадена, за докладване на действителни или предполагаеми нарушения на закона, Етичния кодекс на Zentiva, вътрешните правила и етичните принципи; за повдигане опасения и въпроси, свързани със съответствието; и с допълнителна цел - да се предприемат необходимите действия за смекчаване на потенциалния или действителния риск, за защита на компанията и хората.

Това не е спешна помощ. Не използвайте Платформата, за да съобщавате за събития, представляващи непосредствена заплаха за живота, имуществото или околната среда.

Оперативните стъпки, свързани с това, включително разследването на докладваната информация, се извършват вътрешно от отдела за съответствие спрямо приложимото законодателство и вътрешните процеси.

Следвайки линка по-долу, ще бъдете пренасочени към Платформата, където е наличен формуляра за докладване.

Формулярът за докладване е зададен по подразбиране като анонимен, което означава, че Вашата самоличност не се разкрива (например чрез IP адрес).

Единственият начин, по който отделът за съответствие може да Ви разпознае, зависи изключително от Вашето активно решение да споделите тази информация с нас, чрез промяна в Платформата на предварително дефинирания анонимен режим към такъв с добавяне на Вашето име.

В същото време всички данни в рамките на свързаното изказване се съхраняват чрез облачно решение, до което имат достъп само определени хора от отдела за съответствие в централата.

Информацията, която решите да споделите с нас, ще бъде допълнително обработвана по поверителен начин.

Няма да бъдете санкционирани, ако добросъвестно докладвате това, което смятате за нарушение. Налагането на санкции е строго забранено.

Куражът да се говори открито представлява основата за изграждане на вътрешно и външно доверие.

В определени случаи може да се наложи да докладваме констатациите от проверката на сигнала на официалните органи, разследващи престъпления.

Допълнителна информация може да бъде намерена в Етичния кодекс, Кодекса на доставчика, съответното законодателство и политиката на Speak-Up.

Как да използвате формуляра за изказване:

Формулярът за докладване е удобен за потребителя, трябва само да изберете областта на проблема. В случай, че има множество проблеми или дори област, която не е включена в падащото меню, можете просто да използвате полето „Други“.

Можете да споделите с нас всички подробности, които имат отношение към сигнала и да качите свързана документация. Моля, ако е възможно да ни предоставите всички детайли, свързани с проблема:

  • естество и обхват
  • дата
  • време или период
  • място
  • защо и как смятате, че е настъпило нарушението
  • замесени лица – свидетели
  • ако някой от Zentiva е запознат с проблема и може да предостави допълнителна информация
  • как разбрахте за проблема
  • проблемът бил ли е решен вече с някой друг
  • всякаква друга информация, която може да бъде ценна за разследването

Вместо да пишете, можете да използвате и гласова поща. В случай, че решите да го направите, моля, имайте предвид, че гласът Ви ще бъде променен.

След като добавите всички подробности (писмено или чрез гласова поща) във формуляра за докладване, ще Ви бъде предоставен уникален код – ключ за доклада. Запишете ключа си и го съхранявайте на сигурно място. Използвайте своя ключ, за да проверите за обратна връзка или допълнителни въпроси. В случай, че загубите ключа за доклада, ще трябва да попълните формуляра отново, за да получите нов ключ. В такъв случай, моля, уведомете ни в текстовото поле, че следите вече подаден доклад (не е нужно да попълвате всички подробности отново, но моля, дайте ни информация относно темата на вече подадения доклад).

Ние сме длъжни да Ви предоставим потвърждение, че сме получили доклада и обратна връзка. Тази информация можете да намерите само в Платформата, като използвате своя ключ към доклада.

Ако искате да бъдете информирани автоматично за промени, свързани с Вашия доклад, можете да попълните имейл адреса в съответното поле (не в текстовото). Този имейл не се споделя със Zentiva и се използва само за изпращане на напомняния от Платформата, в случай че нещо се промени. Такова напомняне ще бъде изпратено от NNTB<info@nntb.cz>.

Линкът, който получавате по имейл, ще ви пренасочи към главната страница на Платформата, където трябва да изберете полето Моята организация и да въведете кода aa0aaa0aaa. Едва тогава ще се върнете на страницата, която изисква да въведете ключа за доклада.                                

Страницата, където въвеждате ключа за доклада, може да бъде достъпна чрез линка на тази страница, както и като натиснете  бутона „Проверка на отчет“ вляво. Защо това е толкова сложно? Всички тези стъпки служат за запазване на анонимността.

THE LINK