Портфолио на Zentiva България в основните терапевтични области

Портфолио на Zentiva България в основните терапевтични области

Zentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.