Новини от Zentiva

23 ноември 2018    /    Прес съобщения

Zentiva и PHOENIX сформират стратегическо партньорство в Европа

ПРАГА – 23 ноември 2018 г. – тази седмица Zentiva и PHOENIX обединиха усилия за встъпителна годишна партньорска среща в Прага, където да положат началото на стратегическо партньорство между двете здравни дружества в Европа.

 

„Ние от групата PHOENIX вярваме, че Zentiva е отличен кандидат за партньорство на европейско ниво поради тяхното силно наследство, широко портфолио от генерични лекарства и лекарства без лекарско предписание, както и заради присъствието им на много европейски пазари“, твърди Неманя Янкович (Nemanja Jankovic), Ръководител на отдел „Партньорства“ към „Корпоративни фармацевтични услуги и снабдяване“ в групата PHOENIX.

 

Първите проекти, които ще стартират в рамките на стратегическото партньорство, се представят на определени пазари в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). „Уверени сме, че в лицето на PHOENIX сме намерили правилния партньор за разпространение и търговски дейности. С нетърпение очакваме разширяването на нашето сътрудничество, за да оползотворим повече пазари в бъдеще“, споделя Роберт Сторч (Robert Storch), Ръководител на отдел „Търговия и приходи“ в групата Zentiva.

 

Дружествата ще си сътрудничат на равнище стратегическо партньорство относно търговските възможности, за да осигурят по-добър достъп до продукти на Zentiva, като това ще бъде от полза на пациенти в цяла Европа.

 

 

За групата PHOENIX www.phoenixgroup.eu 
Групата PHOENIX, със седалище в Манхайм, е водещ фармацевтичен доставчик в Европа. Дружеството развива дейност на територията на 27 страни, като така предлага уникално географско покритие из Европа и с над 36 000 служители дава своя важен принос за широкообхватно здравеопазване. Визията на групата PHOENIX е да бъде най-добрият интегриран доставчик на здравно обслужване – където и да се намира. Групата вижда себе си като свързващо звено между производителя и пациента. Фармацевтични производители, аптеки, лекари, болници, фондове за здравни застраховки и пациенти из цяла Европа могат да се възползват от предлаганите услуги.

 

С нашата европейска добавяща стойност концепция „PHOENIX All-in-One“ ние предоставяме услуги на фармацевтични компании във всички 27 страни по веригата на доставка – от етапа на производство до същинската продажба, като така генерираме повече приходи на множество различни етапи. „All-in-One“ опростява процеса и позволява на индустриалните ни партньори да се съсредоточат върху основния си бизнес. Портфолиото ни от услуги се простира от услуги за клинични изпитвания до вникване в потенциала на пазара, услуги за достъп до пазара, здравна логистика, достъп до повече от 16 000 аптеки, както и до милиони пациенти в Европа чрез фармацевтичния канал.

 

За Zentiva www.zentiva.com

Ние в Zentiva смятаме, че здравеопазването трябва да бъде право, а не привилегия. Повече от всякога хората се нуждаят от по-достъпни здравни услуги. Днес ежедневните решения, на които всички ние разчитаме, наистина са важна основа за здравословен живот.

 

Zentiva работи за хората, които живеят в Европа. Заставайки рамо до рамо със здравни специалисти, фармацевти и ръководни представители на здравеопазни системи, ние споделяме чувството за социална отговорност, което ни кара да спомагаме за намаляването на цените и подобряването на достъпа до здравеопазване. С повече от 2 500 души в цяла Европа и 2 производствени звена в Прага и Букурещ ние се стремим да сме водещи в производството на генерични лекарства и лекарства без лекарско предписание, за да подкрепяме ежедневните нужди на хората от здравни грижи.

 

Zentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.