УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съгласно Общ регламент за защита на личните данни № (ЕС) 2016/679

СВАЛИ – АКТУАЛНА ВЕРСИЯ (HR-Privacy-notice.pdf)

АКТУАЛНА ВАЛИДНОСТ от: 01.09.2020г.Aрхиви

ИСТОРИЯ ВАЛИДНОСТ
  ОТ ДО
Privacy-notice-192309.pdf 23.09.2019 06.04.2020

Zentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.