Служител по защита на данните – контакт

Michal Merta, MBA, MSc., LL.M

Tel: +420 602 176 330

E-mail: dpo@zentiva.comZentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.