информация за доставчиците

Общите условия за доставка на Zentiva Group, формират основните условия, при които Зентива и нейният партньор влизат и осъществяват своите бизнес отношения. Общите условия за доставка са неразделна част от всяка клиентска поръчка за покупка. При приемане на поръчката за покупка от страна на Клиента, то общите условия по нея стават взаимно обвързващи и за двете страни по сделката.

Общите условия за доставка / налични по-долу на английски език/

Zentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.