Свидетелства

РАЗРАБОТВАМЕ
Като подпомагаме научноизследователската и развойната дейност, ние даваме тласък на иновациите, за да намерим нови начини за предоставяне на висококачествени и достъпни лекарства. Нашият международен екип обединява хора от цяла Европа, включително индустриални учени и академични партньори от университети в цяла Европа.

Запознайте се с Иржи Вацлавик (Jiri Vaclavik), Директор „Управление на проекти“, Zentiva, Чешка република


Jiri Vaclavik - Zentiva

“Академичното ми образование е в областта на химията и икономиката. Когато бях готова за първата си работа, Центърът за развитие на Зентива търсеше ръководител на проект. Много съм щастлива, че компанията ми даде възможност да работя работа, която покриваше точно това, което възнамерявах и обичах да правя - координиране и ръководене, все още близо до научноизследователската и развойната дейност, и с нотка бизнес. А по пътя си имах да науча още много неща. След като започнах като ръководител на проекти, вече две години ръководя отдела за управление на проекти. Работата е богата, сложна и предизвикателна. Има много структура (по дефиниция в този бранш), но и голямо пространство за творчество и личностно развитие. Освен това за мен работата трябва да бъде смислена и в това отношение вярвам, че разработването на иновативни и достъпни лекарства за пациентите в Европа и извън нея е напълно удовлетворяващо. Много се гордея, че съм част от това! И накрая, но не на последно място: това, което прави разликата в работата, са хората - екипът в Zentiva е просто фантастичен!"

ПРОИЗВЕЖДАМЕ
Нашият индустриален отпечатък осигурява капацитет за надеждно производство на висококачествени и достъпни лекарства за милионите хора, на които служим. Ние осигуряваме това със собствените си водещи обекти в Прага, Букурещ и Анклешвар, както и с нашите партньори от външната производствена мрежа, която сме изградили.

Запознайте се с Айуши Теуари (Ayushi Tewari), отговорник по осигуряване на качеството, Pharmaceuticals Zentiva, Индия


"С динамичната си култура на работното място Zentiva се е утвърдила сред изтъкнатите фармацевтични индустрии.
Благодарение на непрекъснатото учене и развитие на Зентива, сега произвеждаме и предлагаме висококачествени и достъпни лекарства в повече от 40 държави. Нашите най-съвременни съоръжения, задвижвани от страстни хора, ни превръщат в ключов участник във фармацевтичната индустрия.

Zentiva продължава да инвестира в своите хора, тъй като те са крайъгълният камък на нашия успех. Всички ние използваме нашите СуперсилиZ за достигане на нови висоти в една позитивна, творческа и иновативна среда.

Като отговорник по качеството моята цел е да гарантирам, че всяко лекарство, което напуска нашия обект в Анклешвар, отговаря на най-високите ни стандарти за качество и че отговаря на изискванията на нашите клиенти и пациенти."

СЛУЖИМ
Заставаме рамо до рамо с професионалистите в областта на здравеопазването, фармацевтите и лицата, вземащи решения в здравната система, тъй като имаме същото чувство за социално задължение да помогнем за намаляване на разходите и подобряване на достъпа до здравеопазване. С непрекъснатите ни инвестиции в производството, в нови пазари и в по-широко портфолио можем да осигурим повече лекарства за хората, от които те зависят, в Европа и извън нея.

Запознайте се с Ана Колисник (Hanna Kolisnyk), Директор „Търгове и търговия“, мениджър продажби, Zentiva, Украйна


Hanna Kolisnyk, Head of Tender and Trade Dep, Sales Manager, Zentiva Ukraine

“Като ръководител на отдел "Търгове и търговия" в Зентива, моята цел е постоянната и непрекъсната наличност на продукти в аптеките, за да се отговори на нуждите на пациентите.

С повече от 15 години опит във фармацевтичната индустрия мога да кажа, че наличността на продуктите е само върхът на айсберга. Тя е резултат от задълбочено планиране, разработване на сложни стратегии и продължителни преговори с клиентите.

Работата в Zentiva ми носи много гордост, тъй като работя с екип от страстни и амбициозни професионалисти в най-модерни съоръжения, които ни позволяват да гледаме уверено в бъдещето.

Тези силни и надеждни взаимоотношения с колегите, партньорите и клиентите създават здравословна среда, която насърчава високите постижения чрез саморазвитие и екипна ангажираност. Така постигаме целите си."

ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ
Подкрепяме нашите екипи в промишлените и търговските дейности, за да бъдат най-добри. Правим това, като реализираме силното си управление, имаме стройна и плоска организация и стриктно определяме приоритетите си. Всеки ден живеем с нашите СуперсилиZ - да бъдем бързи, икономични, свързани, креативни, приобщаващи и отговорни.

Запознайте се с Джанет Люис (Janet Lewis), Директор „Научни въпроси“, Zentiva, Обединеното кралство


Janet Lewis, Head of Scientific Affairs Zentiva UK

“Академичното ми образование е в областта на химията и икономиката. Когато бях готова за първата си работа, Центърът за развитие на Зентива търсеше ръководител на проект. Много съм щастлива, че компанията ми даде възможност да работя работа, която покриваше точно това, което възнамерявах и обичах да правя - координиране и ръководене, все още близо до научноизследователската и развойната дейност, и с нотка бизнес. А по пътя си имах да науча още много неща. След като започнах като ръководител на проекти, вече две години ръководя отдела за управление на проекти. Работата е богата, сложна и предизвикателна. Има много структура (по дефиниция в този бранш), но и голямо пространство за творчество и личностно развитие. Освен това за мен работата трябва да бъде смислена и в това отношение вярвам, че разработването на иновативни и достъпни лекарства за пациентите в Европа и извън нея е напълно удовлетворяващо. Много се гордея, че съм част от това! И не на последно място: това, което прави разликата в работата, са хората - екипът в Zentiva е просто фантастичен!Аз съм ръководител на отдела за научни въпроси в Zentiva UK. Екипът ми отговаря за регистрацията на нашите разрешения за търговия, за осигуряване на качеството на нашите лекарства и операции, за наблюдение на безопасността на нашите лекарства при употреба и за предоставяне на медицинска и техническа помощ на бизнеса, клиентите и в крайна сметка на пациентите. Ние подкрепяме бизнеса, като гарантираме, че лекарствата, които предоставяме на пациентите, са с подходяща безопасност, качество и ефикасност. Моят екип работи в целия бизнес, за да гарантира, че поддържаме съответствието и качеството на нашите лекарства за пациентите. Гордея се, че работя за Зентива, знаейки, че това, което правя в работата си всеки ден, помага в подкрепа на пациентите и осигурява достъпни лекарства за NHS."

СТАЖ

Запознайте се с Ана Кратохвилова (Hana Kratochvilova), стажант в Zentiva, Чешка република


Hana Kratochvilova

Започнах кариерното си пътешествие в Zentiva през декември 2020 г. Като студент по образование за възрастни и човешки ресурси търсех компания с отворени хора, които биха дали шанс на млад човек да се развива.
Ето защо Zentiva беше чудесен избор. По време на стажантския ми опит в областта на човешките ресурси можех да правя "истински" неща - не само да помагам със задачи, които никой друг не искаше да върши, което намирам за много важно.
Нашата компания ми предложи чудесна среда, в която да развия уменията си за набиране на персонал, да участвам в обучението на новопостъпили служители, а накрая отговарях и за по-сложни неща, като например създаването на нашия глобален бюлетин.

В рамките на стажа си винаги съм се чувствала като истински член на HR общността, чиято работа се оценява и не е скрита в ъгъла. Накрая получих възможност да приключа стажа си 5 месеца по-рано и станах младши генерален специалист по човешки ресурси на редовен договор. Щастлива съм, че реших да работя за Zentiva и че мога да бъда част от #WinningTeam още от самото начало!

Zentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.