Нашите членства

Zentiva се гордее, че членува в „Лекарства за Европа“ (Medicines for Europe).

„Лекарства за Европа“ обединява фармацевтичните компании, които доставят най-големия дял лекарства в Европа и е гласът на отраслите за генерични, биоподобни и лекарствени продукти с добавена стойност. Като водещ партньор за по-добро здравеопазване се стремим да подобрим здравословното състояние и благополучието на всички европейци чрез по-добър достъп до висококачествени лекарства. Портфолиото на членовете на „Лекарства за Европа“ обхваща 80% от терапевтичните области и по този начин защитава устойчивостта на системите за здравеопазване за бъдещите поколения.

Целите на асоциацията ни привличат и споделяме ценностите ѝ. Поради тази причина допринасяме активно като член на изпълнителния екип, на съвета и като участници в няколко комисии за постигането на цялостните цели. В Zentiva прилагаме Кодекса за поведение, който гарантира етични пазарни практики в отрасъла ни.

В много държави свързаните с нас дружества също членуват в местните асоциации на производителите на генерични лекарства.

Не предоставяме дарения и не харчим средства за политически кампании, политически организации, лобисти или освободени от данъци организации или всякакви други групи, чиято роля е да оказват влияние върху политически кампании.