Качествени генерични продукти от Zentiva

Zentiva

Брандът Zentiva

Днес, Zentiva има стабилен бизнес в Европа, като заема третото място. Разположена в сърцето на Европа, понастоящем Zentiva извършва дейност на 25 пазара и достига целева група население от над един милиард души.

Пазарни резултати на Zentiva

Zentiva заема четвъртото място в Източна Европа с доминиращо позициониране в Чехия, Словакия и Румъния, като в същото време заема шестото място в Западна Европа.

Факти и цифри

Следим активно нашите резултати, като постиженията ни са базирани на реални, потвърдени данни.

Основни терапевтични области на Zentiva:

 • Сърдечно-съдова
 • Централна нервна система
 • Стомашно-чревни и метаболични разстройства
 • Противовъзпалителни и болкоуспокояващи
 • Кръвни нарушения
 • Противоинфекциозни
 • Урология
 • Респираторна

Други:

 • Ендокринология
 • Онкология
 • Дерматология
 • Решения за болници

Произходът на Zentiva може
да се проследи назад във
времето до 15 век

Произходът на Zentiva може да се проследи назад във времето до 15 век