Новини от Zentiva

Зареди още

Лого и визуална идентичност

Лого

AI|PNG

Download all formats of Zentiva logo 

Корпоративни цветове

Pantone
CMYK
RGB

2727
88/45/0/0
28/109/195

Pantone
CMYK
RGB

339
91/60/0/0
0/189/142

 

Zentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.