Новини от Zentiva

11 юни 2021    /   

ISO 9001:2015 Certification

Зентива България премина e сертифициранa по стандарт ISO 9001:2015. Стандартът е световно призната референция за сертифициране на системата за управление на качеството и представлява съвкупност от принципи, осигуряващи общоприет подход към управлението на организацията. Ползите от акредитирана сертификация по ISO 9001:2015 включват отговорност, дисциплина и проследимост на дейността на организацията на база ежегодните надзорни одити.

Относно Zentiva

Zentiva е производител на висококачествени и достъпни лекарства, обслужващи пациенти в Европа и извън нея. Със специален екип от над 4500 души и мрежа от производствени обекти – включително водещи заводи в Прага, Букурещ и Анклешвар – Zentiva се стреми да бъде шампион в брандираните и генеричните лекарства в Европа, за да посреща по-добре ежедневните здравни нужди на хората.
В Zentiva вярваме, че здравеопазването трябва да е право, а не привилегия. Повече от всякога хората се нуждаят от по-добър достъп до висококачествени достъпни лекарства и здравеопазване. Работим в партньорство с лекари, фармацевти, търговци на едро, регулаторни органи и правителства, за да предоставим ежедневните решения, от които зависим всички. Научете повече за www.zentiva.com.

Контакт с медиите

Мунира Лемуи [Mounira Lemoui]
Ръководител на отдел „Комуникации“
ZENTIVA GROUP, a.s.
U kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy, 102 00 Prague 10
Телефон: (+420) 727 873 159
Имейл: mounira.lemoui@zentiva.com

Zentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.