Контакт

ЗЕНТИВА клон България

Бул. Искърско шосе 7 –

Търговски център Европа, сграда 15

София, 1528

 

Телефон: (+359) 2 906 00 40
E-mail: zentiva.bg@zentiva.com 
Web: www.zentiva.bg

ZENTIVA branch Bulgaria

7, Iskarsko shosse Blvd. –

Trade Center Evropa, Building 15

1528 Sofia, Bulgaria

 

Telephone: (+359) 2 805 72 08 
E-mail: zentiva.bg@zentiva.com 
Web: www.zentiva.bg

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за Зентива и ние внимателно проследяваме всички наши продукти.

Ако сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на лекарствен продукт на Зентива, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт или се свържете с отдела по Лекарствена Безопасност на Зентива България, на телефон: +359 28057208, факс: +359 2 8057001e-mail: PV-Bulgaria@Zentiva.com

Нежелани лекарствени реакции можете да докладвате директно и до Изпълнителната Агенция по Лекарствата на телефон: +359 2 890 3417, факс: +359 2 890 3434, e-mail: bda@bda.bg