Контакт

ЗЕНТИВА клон България

Бул. Искърско шосе 7 –
Търговски център Европа, сграда 15
1528София
България


E-mail: zentivabgcommunication@zentiva.com
Тел.: (+359) 2 906 00 40

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за Зентива и ние внимателно проследяваме всички наши продукти.

Ако сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на лекарствен продукт на Зентива, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт или се свържете с отдела по Лекарствена Безопасност на Зентива България, на телефон: +359 2 9060043, e-mail: PV-Bulgaria@Zentiva.com.

Нежелани лекарствени реакции можете да докладвате директно и до Изпълнителната Агенция по Лекарствата на телефон: +359 2 890 3417, факс: +359 2 890 3434, e-mail: bda@bda.bg.


Zentiva е третата* най-голяма и бързо разрастваща се компания за генерични продукти в Европа.