Контакт

Zentiva Group, a.s.

53-55, Gen.Totleben Blvd. -  

Sofia City West -

Sofia 1606, Bulgaria 

 

Телефон: (+359) 2 805 72 08 
E-mail: zentiva.bg@zentiva.com 
Онлайн: www.zentiva.bg

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за Зентива и ние внимателно проследяваме всички наши продукти.

Ако сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на лекарствен продукт на Зентива, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт или се свържете с отдела по Лекарствена Безопасност на Зентива България, на телефон: +359 28057208, факс: +359 2 8057001e-mail: PV-Bulgaria@Zentiva.com

Нежелани лекарствени реакции можете да докладвате директно и до Изпълнителната Агенция по Лекарствата на телефон: +359 2 890 3417, факс: +359 2 890 3434, e-mail: bda@bda.bg