Контакт

Zentiva Group, a.s.

90, Tsarigradsko shose Blvd.
– Capital Fort – LEVEL 10
1784 SOFIA – Bulgaria

Телефон: (+359) 2 970 53 00
E-mail: zentiva@zentiva.com
Онлайн: zentiva@zentiva.bg

Тази форма не е предназначена за съобщаване на събития свързани с нежелани реакции и медицински въпроси. При спешен случай, моля, свържете с Вашия лекар или Вашето звено за спешна помощ.
При възникване на нежелано събитие, моля, консултирайте се с Вашия личен лекар или фармацевт.
Ако сте лекар, моля следвайте процедурите предвидено от закона относно медицински въпроси.
За да докладвате нежелани събития във връзка с наши продукти, моля, спазвайте процедурата, посочена в уебсайта на съответната местна държава.